Korte geschiedenis

In het najaar van 2015 heeft een aantal buren op het Witteneiland de koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe we samen in de buurt prettig en veilig kunnen (blijven) wonen. Na enkele huiskamerbijeenkomsten, werd een eerste bijeenkomst met buren georganiseerd. Naar aanleiding hiervan is een vragenlijst uitgezet in de buurt in april 2016, waarmee wensen en ideeën zijn geïnventariseerd. Daarna vonden nog enkele bijeenkomsten plaats om de uitkomsten uit te werken tot een plan. Enkele buren vormden samen de kerngroep, die als kartrekker fungeerde. In april 2017 hebben we de stap gezet om officieel een stadsdorp in onze buurt te laten starten.

De kerngroep heeft zich hierop voorbereid door Stadsdorp Westerpark als informele vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, bij de gemeente een subsidie aan te vragen en een bankrekening te openen. Eind november 2017 wordt het stadsdorp, ons logo en de website officieel gelanceerd.

In 2018 beleefden we ons eerste hele jaar als stadsdorp. Het aantal activiteiten, deelnemers en vrijwilligers nam flink toe. Ook in 2019 zette deze groei door. We kunnen nu zeggen dat we (al) een volwassen stadsdorp zijn, met een eigen gezicht en een eigen plaats in de buurt.

Dankzij het enthousiasme van buurtbewoners, vrijwilligers die hun handen uit de mouwen willen steken en financiële steun van stadsdeel West kunnen we met trots zeggen dat Stadsdorp Westerpark groeit en bloeit.


Wat doen we?

Onze slogan is SAMEN MAKEN WE DE BUURT.

We houden ons bezig met activiteiten op vijf gebieden, namelijk:
Gezellig | Groen | Veiligheid | Schoon | Sociaal.

Activiteiten zijn clubs zoals een museumclub, een wandelclub en een vogelkijkclub. We organiseren daarnaast twee keer per maand een burenborrel. Elk half jaar maken we een deel van de buurt schoon tijdens een Opzoomeractie. Je kunt elke maand eten met je buren, naar de film, samen lunchen of aan een stadswandeling deelnemen. En er zijn vaak interessante eenmalige activiteiten zoals de Vrijheidsmaaltijd, een fietstocht langs openbare kunst, een atelierbezoek of een burenbijeenkomst met een thema.

Onze uitgangspunten
Stadsdorp Westerpark heeft geen winstoogmerk en wil:

. het initiatief zoveel mogelijk bij de bewoners laten

. de kosten tot een minimum beperken

. onafhankelijk blijven

. drempelloos toegankelijk zijn

. geen instituut te worden.

Iedereen kan meedoen
Het Stadsdorp kent geen leden en er is ook geen lidmaatschapsbijdrage. Het stadsdeel verleent ons subsidie waaruit we de basiskosten kunnen betalen. Activiteiten moeten zichzelf bekostigen.

Communicatie
Om elkaar te informeren over ontwikkelingen en activiteiten en om nieuwe ideeën te bespreken worden er twee keer per jaar burenbijeenkomsten gehouden en verschijnt tenminste zes keer per jaar onze nieuwsbrief. We onderhouden een website en maken ook flyers en posters over onze activiteiten. En we werken samen met organisaties, bedrijven en pers in de buurt. Denk hierbij aan stichting Kerk&Buurt, ABC-West, de OBA, café's zoals Rooster en de Oude Schaeper, restaurants zoals Uitvlugt en Het Paviljoen en de Staatskrant.

De kerngroep
De kerngroep functioneert als bestuur voor het stadsdorp. Wil je meer weten over wat de kerngroep doet en wie er in zitten, kijk dan hier.

Ons 'werkgebied'
Onze activiteiten vinden plaats in de Staatsliedenbuurt en de Frederik Hendrikbuurt (inclusief Marcanti). Zie hieronder een kaart:


Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan Stadsdorp Westerpark, of je nu in deze buurten woont of op een andere plek in Westerpark. Of daarbuiten.

Informatiemateriaal
In deze presentatie zie je alles nog eens op een rijtje.

Als je meer wilt weten over onze activiteiten is onze website de centrale plek. Je kunt je er ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Daarnaast zorgen we ook voor informatie op papier: tijdens activiteiten en op allerlei plekken in de buurt vind je onze posters en flyers.

Twee keer per jaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor nieuwe stadsdorpers. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, word je automatsich uitgenodigd voor de eersvolgende keer.

Word ook stadsdorper en doe mee!