Een goede buur is minstens zo belangrijk als een verre vriend. Dat is het motto van Kees Galema en tevens zijn motivatie om vrijwilliger te zijn bij het Stadsdorp. Hij organiseert wandelingen én houdt een lezing over koeien.

Kees is Friese boerenzoon, vooral geïnteresseerd in tweetaligheid, geschiedenis en natuur. De eerste interesse leidde hem naar Amsterdam, naar een studie met specialisatie tweetaligheid. De andere interesses zet hij nu in als vrijwilliger.

Sinds 1982 woont Kees in Westerpark, eerst in de Staatsliedenbuurt en later in de Spaarndammerbuurt. Hij ontdekte Stadsdorp toen zij een bijeenkomst organiseerde met alle lijsttrekkers van stadsdeel West in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Na zijn pensioen nam zijn interesse in de buurt alleen maar toe. Toen Stadsdorp zocht naar een tijdelijke vervanger voor Willem en zijn wandelingen meldde Kees zich dan ook aan. Dat tijdelijke is ondertussen permanent geworden.

De wandelingen zijn georganiseerd rond een thema. Vaak is dat geschiedenis, maar ook stadsnatuur of kunst in relatie tot de buurt. Zo koos hij de Frederik Hendrikbuurt om te gaan wandelen en wilde daarbij over haar geschiedenis vertellen. Dus zocht hij in boeken en boekjes naar wetenswaardigheden, kopieerde oude kaarten en fotoos, ook uit de serie ‘Westerpark door de Jaren heen’ op de site van Stadsdorp en verzamelde die in een map. Die map gaat mee op de wandeling. Dan stopt hij bij voorbeeld bij de Kostverlorenkade vertelt over de haven die daar vroeger was, laat daar foto’s van zien en van de vele, vele molens die er op die plek stonden. Dat brengt de geschiedenis dan even heel dichtbij.

Een ander voorbeeld is een wandeling langs natuur in de Houthavens. Daarvoor heeft Kees onder andere eerst een wandeling gemaakt met een stadsecoloog die hem wees op de stadsnatuur die de gemeente daar aanlegde. Kees denkt nu over een wandeling in april over de Westelijke eilanden, omdat de buurttuintjes dan zo mooi in bloei staan.

Wandelingen organiseren ligt toch net wat meer voor de hand dan een lezing over koeien houden! Hoe is dat zo ontstaan eigenlijk? Zo’n bijna 20 jaar geleden viel het Kees ineens op: hij had vijf ansichtkaarten van koeien op zijn boekenplank staan. Blijkbaar hád hij iets met koeien; het leek wel een verzameling. Zo ontstond de gedachte er een echte verzameling van te maken. Nu heeft hij meer dan 2000 kaarten en vele boeken. Voor de lezing fotografeerde hij de kaarten en bekeek of er een relatie is met de buurt en koeien (spoiler: ja!). Zodoende dus.

Zijn motto: een goede buur… stamt uit zijn jeugd toen hij in een klein Fries dorpje woonde, waar iedereen elkaar kende. Hij vindt het belangrijk dat bewoners uit alle buurten deelnemen aan activiteiten. Hij vindt het dan ook fijn dat een toenemend aantal wandelaars uit de Spaarndammerbuurt en Houthavens met hem mee lopen.

Misschien is het genoeg, wat Stadsdorp doet aan verbinden van buurtbewoners denkt Kees. Mogelijk zou er nog eens nagedacht kunnen worden over activiteiten voor hen die niet zo goed van lijf en leden zijn? Iets in de richting van ondersteunen? Wie weet!

Interview door Lilian Withagen

Dit is het eerste interview uit een korte serie om je te laten kennis maken met de mensen die voor en achter de schermen samen het stadsdorp laten draaien.