Onze inkomsten in 2023
Bij de meeste activiteiten konden mensen in een spaarvarken of via een Tikkie vrijwillig bijdragen in de kosten van het stadsdorp. Daarnaast kregen we veel giften. De bijdragen en de giften bedroegen samen €2.057. Daarmee maakten ze bijna 26% uit van onze inkomsten.

Ook ontvingen we in 2023 van de Gemeente Amsterdam een buurtbudgetsubsidie van €4.950 plus nog een bijdrage van €500voor onze vrijwilligersdag in 2022.
De €5.450 van de gemeente Amsterdam maakte bijna 68% uit van onze inkomsten.

De overige inkomsten in 2023 bedroegen €513. Die bestonden hoofdzakelijk uit een donatie van de Stichting De Koperen Knoop.

Onze totale inkomsten in 2023 bedroegen daarmee €8.020

Onze uitgaven in 2023
Onze uitgaven waren over de hele linie minder dan in ons jubileumjaar 2022. Een belangrijk verschil was dat een aantal grote (en kostbare) activiteiten niet plaatsvonden.
De verhouding tussen de kostensoorten bleef gelijk vergeleken met eerdere jaren.
De kosten voor de activiteiten bedroegen €2.790.
Die voor onze communicatie €2.536.
De organisatiekosten kwamen uit op €1.078.
Onze totale uitgaven in 2023 bedroegen daarmee €6.404

Kascontrolecommissie
Onze financiële boekhouding werd ook dit jaar gecontroleerd door een commissie van twee stadsdorpers. Er werden geen onrechtmatigheden geconstateerd.
Aan de hand van het advies van de commissie werd een aantal punten in onze boekhouding en verslaglegging aangepast.

Meer weten?
In ons jaarverslag 2023 vind je meer informatie over onze financiën.

Als je meer wilt weten en bijvoorbeeld onze begroting wilt inzien, neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen aan: kerngroep@stadsdorpwesterpark.nl