We beschikken over een online profiel op de MAEX website. MAEX helpt sociale organisaties om resultaat te meten, te managen en zichtbaar te maken. Zij hebben voor ons een resultaatverslag gemaakt. Daarin kun je lezen wat we hebben gedaan, en hoeveel mensen we daarmee hebben bereikt.

EInd 2021 ontvingen we via MAEX een subsidie om onze organisatiekracht te versterken. Die subsidie hebben we geinvesteerd in IT-apparatuur zoals een laptop, softare en een printer. Daarmee kunnen we beter onze eigen website, nieuwsbrieven en ons drukwerk maken, beheren en produceren.

Ons resultaat over 2021 is uitgedrukt aan de hand van de 17 Duurzame Ontwikkelings Doelen van de Verenigde Naties (VN). Hieronder zie je op welke doelen wij een bijdrage leveren met onze activiteiten:
Het volledige resultaatverslag kun je hier downloaden.

In februari verschijnt ons volledige jaarverslag waarin je kunt lezen wat er allemaal is gebeurd in het Stadsdorp gedurende het bijzondere jaar 2021.