Op 20 februari vond een goed gesprek plaats tussen Stadsdeel West en Stadsdorp Westerpark. Dit was een vervolg op de stadsdorpbijeenkomst van 13 oktober. Bij het gesprek waren aanwezig portefeuillehouder Thomas Hermans en gebiedsmakelaar Heleen Linthorst namens het stadsdeel en vier leden van de kerngroep namens het stadsdorp.

We hebben teruggekeken op de succesvolle bijeenkomst in oktober. Inhoudelijk hebben we vooral gesproken over het contact tussen de bewoners van Westerpark en de stadsdeelorganisatie. We hebben over en weer verschillende suggesties gedaan om dat contact te verbeteren. Daarover blijven we met elkaar in gesprek.

Het gesprek vond plaats op in de Regentenkamer van het Hugo de Groothof in de Frederik Hendrikbuurt.