Per 1 april a.s. maakt Greetje van Drooge geen deel meer uit van de kerngroep van stadsdorp Westerpark. Zij was vanaf het eerste begin bij ons stadsdorp betrokken en was ook steeds lid van de kerngroep.

Tegelijkertijd kunnen we melden dat Nellie Grent zich bij de kerngroep aansluit waardoor deze uit vijf leden blijft bestaan. Nellie woont in de Spaarndammerbuurt. Ze is al goed bekend met het stadsdorp en nam al verschillende maanden op proef deel aan de kerngroepvergaderingen.

Greetje: ‘Ik denk dat we samen een stevig stadsdorp hebben opgebouwd. Met veel plezier heb ik daaraan meegewerkt. Nu is het tijd voor mijn andere interesses. Ik blijf dit jaar verschillende taken binnen het stadsdorp doen, waaronder de organisatie van de themagesprekken.’

We wensen Greetje alle goeds voor de toekomst in en buiten het stadsdorp en Nellie veel succes en plezier in ons midden.

De kerngroep van Stadsdorp Westerpark


De foto van de huidige kerngroep is gemaakt door Greetje op 23 maart jl.. Je ziet van links naar rechts: Angèle Goossens, Fanny Faber, Willem Benschop, Peter Zijlema en Nellie Grent.

Wil je de kerngroep mailen? Dat kan via kerngroep@stadsdorpwesterpark.nl