Op donderdag 13 oktober hadden we een gezellige en geslaagde avond in de OBA Staatsliedenbuurt. Ruim 60 stadsdorpers waren aanwezig. We speelden de buurtquiz, er was live muziek en onze gast was Thomas Hermans, dagelijks bestuurder in stadsdeel West.

Aan vier thematafels werd uitgebreid gesproken over duurzaamheid en de relatie met stadsdeel West. Je kunt de uitkomst uit deze gesprekken teruglezen.

We kijken trots en tevreden terug op een mooie avond met zoveel stadsdorpers.

Met dank aan Jacques Dersjant voor de fraaie foto's en de productie van de video.