In aflevering 25 nemen we een kijkje op de Van Noordtkade.
Eind 1800 begin 1900 is de Van Noordtkade, vooral het domein van de Wester Suikerraffinaderij. Later vestigt zich daar ook de Technische Unie op de hoek van de Houtmankade en de Van Noordtkade.
Vanaf 1983 maakt de industrie plaats voor woningbouw.