Zo oud als de wereld is, verenigen mensen zich. Vanaf het moment dat ze zich vestigden op een vaste woon en verblijfplaats ontstonden er jagergemeenschappen, boerennederzettingen, forten en vestigingen die al naar gelang de ligging uitgroeiden tot dorpen en steden. De een groter en belangrijker dan de ander, beter en strakker georganiseerd, bestaande uit hoogbouw en laagbouw, met veel groen en water of minder maar hoe het ook zij overal draaide het om de inwoners. Logisch want zij maken de stad, het dorp, de leefgemeenschap en dat geldt tot op de dag van vandaag.

Waar eerst de centrale of de gemeentelijke overheden zorgden voor allerlei nuttige voorzieningen, moesten de burgers -zo vonden de beleidsmakers na verloop van tijd- meer en meer hun eigen boontjes doppen: zelf verantwoordelijkheden nemen. Burgerinitiatieven noemen we dat.

Parallel daaraan, of als logisch gevolg, sloegen inwoners van verschillende Amsterdamse buurten en wijken spontaan de handen ineen om elkaar te helpen. Om samen wat van hun buurt te maken. Zo verenigden ook de bewoners van het Westerpark en de Frederik Hendrikbuurt zich in het Stadsdorp Westerpark.

Maar wie zijn die Stadsdorpers uit Westerpark en omgeving? Wat komt er uit hun handen, hun brein en welke alledaagse of spectaculaire dingen maken zij mee? In dit blog brengen we de mensen, hun initiatieven én de gebeurtenissen voor het voetlicht.

Ken je iemand die iets spannends, opzienbarends, leuks of anderszins te vertellen heeft over vroeger, of nu, iemand met bijzondere hobby’s of mooie ideeën, geef het aan mij door. Of het nu gaat over de oprichting van een wormenhotel, een club of anderszins, vertel het en we stappen erop af.