We kunnen altijd mensen gebruiken die willen helpen bij activiteiten in ons Stadsdorp. We blijven groeien en kunnen ons levendige stadsdorp alleen zo levend houden als we het met elkaar doen. Wil je helpen, eenmalig of langer, lees dan even door.

Concreet zoeken we op dit moment:

Vrijwilligers voor verspreiden van ladders, flyers en dergelijke.
Op de Stadsorpladder kunnen we iedere 3 maanden de aktiviteiten van ons Stadsdorp volgen.
Tot op heden verspreidde Mia Valkhoff, samen met een paar verspreiders, deze ladder op verschillende adressen. Graag willen we de A3, A4 en flyer wat breder verspreiden met behulp van meer bereidwilligen.
Dit betekent dat we een paar mensen extra nodig hebben die in hun buurt adressen weten te vinden die een brochure willen ophangen. B.v. ook in je eigen wooncomplex. Dit geldt voor de Frederik Hendrikbuurt, Spaarndammer buurt en Mia wil graag een extra hulp voor de Staatsliedenbuurt.

Meld je aan bij Mia via telefoon 06 1557 1395 of op de Van der Palmkade 13.
Het is weinig werk, 1/2 uur per 3 maanden.

of laat het ons weten als je meer wilt weten of interesse hebt.

Een lid voor de kerngroep
We willen de kerngroep graag steeds vernieuwen, zodat er frisse ideeën blijven komen en mensen die het stadsdorp mee willen organiseren. Wil je meer weten? Kijk dan hier.

Laat het ons weten als je meer wilt weten of interesse hebt.

Heb je interesse om je op een andere manier in te zetten, laat het ons dan ook weten. Alle hulp is welkom!

We zullen je altijd eerst meer informatie geven en een gesprek met je voeren. Als het van beide kanten klikt, gaan we samen aan de slag. Je kunt op onze hulp rekenen. Wij ook op de jouwe?