Na het gesprek met de initiatiefnemer van de moestuinbakken en de enthousiaste reacties van de kadebewoners, plus de aanvullende literatuur die ik heb gelezen, ben ik overtuigd van het nut, nee, de noodzaak van kleinschalig groen in de buurt. Het is niet alleen prettig voor de direct omwonenden, het vervult ook functies voor de afvoer en opslag van regenwater, het helpt de stad verkoelen tijdens tropische dagen en creëert een leefomgeving voor plant en dier. Bovendien draagt het bij aan het in stand houden van de bijen.

Het is dus van het grootste belang om in een almaar groter groeiende stad te zorgen dat er voldoende groen tussen al dat steen te vinden is en blijft. Op dit moment wordt de economische waarde van groen nog niet erg hoog ingeschat, maar dit is gelukkig aan het veranderen. Groen wordt zelfs door economen steeds meer op waarde geschat.

De moestuinbakken aan de Jacob Catskade blijven komend jaar in ieder geval gewoon staan. Het herstel van de kade vindt waarschijnlijk in 2021 plaats en in de tussentijd wordt in samenspraak met de kadebewoners gekeken naar de toekomstige inrichting. Dit biedt mogelijkheden om de groene kade in deze of een andere vorm te behouden.


Je kunt je sowieso afvragen of we in een stad zo veel kostbare ruimte moeten besteden aan het 'opslaan' van onze vierwielige voertuigen. Feitelijk is dit namelijk wat het is als de auto ongebruikt ergens geparkeerd staat. Natuurlijk is het gemak van de auto voor de deur groot, maar er zijn misschien efficiëntere en milieuvriendelijkere manieren om dit te bereiken, een uitdaging voor bestuurders en planologen.


Na het schrijven van deze serie lijkt het me in ieder geval zinvol om wat meer aandacht aan het groen op straat en in de buurt te besteden. Sommige geveltuintjes kunnen bijvoorbeeld wel een opfrisser gebruiken en voor kleinschalig groen is her en der ook nog wel ruimte. Stedelijk groen kan tot onverwacht mooie resultaten leiden, zoals bijvoorbeeld de voedselbosbakken van Ruijtergaard aan de De Ruijterkade. In ruime bakken worden daar veelal eetbare planten, struiken en boompjes geplant zodat je midden in de stad eetbare en groene gebieden creëert. Het idee is om dit door de hele stad te gaan doen. Ik wens iedereen een zo groen mogelijk 2019.

Dit artikel is geschreven door Aristide Weitenberg. Hij maakte ook de foto's.

Wil je reageren? Dat kan!

Dit is de laatste aflevering uit een serie van 8. De eerdere afleveringen van dit webfeuilleton vind je hier.