De data voor 2020 zijn:
18 juni, 16 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december 2020.